Asuminen ja ympäristö

Asumiseen ja ympäristöön liittyvät sähköiset palvelut. 

Ilmoitukset ja hakemukset

Hakemus käytöstä poistetun öljysäiliön jättämiseksi maahan

Hakemus vesihuoltolaitoksen vesijohtoon ja/tai viemäriin liittämisestä vapauttamiseksi

Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta

Jätevesijärjestelmän korjauksen jatkoaikahakemus

Maa-ainesten kotitarveottoilmoitus

Rakennushankkeen työnjohtajan ilmoitus

Rakentamisen luvat ja maisematyölupa

Risujenpolttoilmoitus

Merkittävää savua tuottavasta tulenteosta on tehtävä ilmoitus pelastuslaitokselle. Tee ilmoitus sähköisesti ennen polton aloitusta. Ilmoitus ei vaadi rekisteröitymistä palveluun.

Valvontailmoitus - varastointi aumassa