Vaakuna
Joensuu

Aihe

 • Aloitteet ja palautteet
 • Asuminen ja ympäristö
 • Avustukset
 • Koulu ja päivähoito
 • Liikunta ja vapaa-aika
 • Nuoriso
 • Oikaisuvaatimukset
 • Riveria
 • Sosiaali- ja terveyspalvelut
 • Työllistämispalvelut
 • Yrittäjälle
 • Asumisoikeusasunnon saamista varten tarvitset järjestysnumeron. Hakemuksia otamme vastaan jatkuvasti.
  Asuminen ja ympäristö
 • Työllistämispalvelut
 • Tervetuloa käyttämään sähköistä elatusavun tulo- ja menoselvitystä. Huomioithan, että asiasi käsittely edellyttää sinua olemaan yhteydessä alueesi lastenvalvojaan. Yhteystiedot löydät Siun soten nettisivuilta.
  Joensuu : Kitee
  Joensuu : Tohmajärvi
  Joensuu : Kontiolahti
  Joensuu : Lieksa
  Joensuu : Rääkkylä
  Joensuu : Liperi
  Joensuu : Heinävesi
  Joensuu : Ilomantsi
  Sosiaali- ja terveyspalvelut
  Joensuu : Siun sote
  Joensuu : Juuka
  Joensuu : Polvijärvi
  Joensuu : Nurmes
  Joensuu : Outokumpu
 • Ikääntyville suunnattujen palveluiden tavoitteena on tukea hyvinvointia ja kotona asumista. Hakemuksen yhteydessä tehdään yksilöllinen arvio palveluntarpeesta.
  Joensuu : Kitee
  Joensuu : Tohmajärvi
  Joensuu : Kontiolahti
  Joensuu : Lieksa
  Joensuu : Rääkkylä
  Joensuu : Liperi
  Joensuu : Heinävesi
  Joensuu : Ilomantsi
  Sosiaali- ja terveyspalvelut
  Joensuu : Juuka
  Joensuu : Polvijärvi
  Joensuu : Nurmes
  Joensuu : Outokumpu
  Joensuu : Siun sote
 • Mikäli maanalaisen säiliön nostaminen maasta on teknisesti vaikeaa tai siitä aiheutuu merkittävää vahinkoa muulle omaisuudelle, tulee ympäristönsuojeluviranomaiselta hakea kirjallisesti poikkeusta ympäristönsuojelumääräyksistä säiliön maahan jättämiseksi.
  Asuminen ja ympäristö
 • Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu. Se on tarkoitettu vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämiseen kotioloissa.
  Joensuu : Kitee
  Joensuu : Tohmajärvi
  Joensuu : Kontiolahti
  Joensuu : Lieksa
  Joensuu : Rääkkylä
  Joensuu : Liperi
  Joensuu : Heinävesi
  Joensuu : Ilomantsi
  Sosiaali- ja terveyspalvelut
  Joensuu : Juuka
  Joensuu : Polvijärvi
  Joensuu : Nurmes
  Joensuu : Outokumpu
  Joensuu : Siun sote
 • Työelämäjaksolla Siun sotessa opettaja kehittää ja ylläpitää osaamistaan. Työelämäjaksolle voit hakea, kun oppilaitoksellasi on koulutusyhteistyösopimus Siun soten kanssa.
  Joensuu : Kitee
  Joensuu : Tohmajärvi
  Joensuu : Kontiolahti
  Joensuu : Lieksa
  Joensuu : Rääkkylä
  Joensuu : Liperi
  Joensuu : Heinävesi
  Joensuu : Ilomantsi
  Sosiaali- ja terveyspalvelut
  Joensuu : Juuka
  Joensuu : Polvijärvi
  Joensuu : Nurmes
  Joensuu : Outokumpu
  Joensuu : Siun sote
 • Vammaispalveluja myönnettäessä ei huomioida hakijan tuloja ja varallisuutta, vaan lähtökohtana on aina vamman tai pitkäaikaisen sairauden aiheuttama haitta. Palvelut myönnetään vammaispalvelulain perusteella ja ne kuuluvat erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin.
  Joensuu : Kitee
  Joensuu : Tohmajärvi
  Joensuu : Kontiolahti
  Joensuu : Lieksa
  Joensuu : Rääkkylä
  Joensuu : Liperi
  Joensuu : Heinävesi
  Joensuu : Ilomantsi
  Sosiaali- ja terveyspalvelut
  Joensuu : Juuka
  Joensuu : Polvijärvi
  Joensuu : Nurmes
  Joensuu : Outokumpu
  Joensuu : Siun sote
 • Tällä hakemuksella voit hakea hakkuutähteiden keräyslupaa kunnaltasi.
  Asuminen ja ympäristö
 • Kunta kerää ja käsittelee erilaisia henkilötietoja toteuttaessaan laissa säädettyjä tehtäviä ja tuottaessaan palveluja. Sinulla on oikeus saada nähtäväksi järjestelmiin tallennetut itseäsi koskevat henkilötiedot.
  Aloitteet ja palautteet
  Riveria
 • Jos olet huolissasi ihmisestä, joka ei mielestäsi pysty vastaamaan huolenpidostaan, terveydestään tai turvallisuudestaan, voit tehdä ilmoituksen asiasta. Ilmoituksen voi tehdä kuka tahansa, joka on huolestunut toisen henkilön elämäntilanteesta.
  Joensuu : Kitee
  Joensuu : Tohmajärvi
  Joensuu : Kontiolahti
  Joensuu : Lieksa
  Joensuu : Rääkkylä
  Joensuu : Liperi
  Joensuu : Heinävesi
  Joensuu : Ilomantsi
  Sosiaali- ja terveyspalvelut
  Joensuu : Juuka
  Joensuu : Polvijärvi
  Joensuu : Nurmes
  Joensuu : Outokumpu
  Joensuu : Siun sote
 • Ilmoituksen lannan ja orgaanisten lannoitevalmisteiden varastoinnista sekä kompostin jälkikypsytyksestä aumassa tekee toiminnanharjoittaja, jonka tilalla lanta syntyy. Jos tila ottaa vastaan muualta lantaa tai orgaanisia lannoitevalmisteita, niin ilmoituksen tekee vastaanottaja.
  Asuminen ja ympäristö
 • Kotitarveotosta on tehtävä ilmoitus ympäristönsuojeluviranomaiselle silloin, kun on otettu tai on tarkoitus ottaa enemmän kuin 500 m3 maa-aineksia.
  Asuminen ja ympäristö
 • Jos epäilet tai havaitset, että kunnassa käsitellään henkilötietoja tietosuojasäännösten vastaisesti, pyydämme sinua ilmoittamaan havainnoistasi viipymättä. Ilmoituksesi perusteella voimme ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin tilanteen selvittämiseksi ja mahdollisten epäkohtien korjaamiseksi.
  Aloitteet ja palautteet
  Riveria
 • Liikunta ja vapaa-aika
 • Liikunta ja vapaa-aika
 • Liikunta ja vapaa-aika
 • Jos et pysty korjaamaan jätevesijärjestelmää määräikaan mennessä, voit hakea poikkeusluvalla jatkoaikaa järjestelmän korjaamiseksi. Poikkeus myönnetään enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. Miunpalvelut.fi-palvelun käyttö on maksutonta.
  Asuminen ja ympäristö
 • Kanta on Kansallinen Terveysarkisto, joka koostuu sähköisestä reseptistä, Lääketietokannasta, Omakannasta ja Potilastiedon arkistosta.
  Joensuu : Kitee
  Joensuu : Tohmajärvi
  Joensuu : Kontiolahti
  Joensuu : Lieksa
  Joensuu : Rääkkylä
  Joensuu : Liperi
  Joensuu : Heinävesi
  Joensuu : Ilomantsi
  Sosiaali- ja terveyspalvelut
  Joensuu : Juuka
  Joensuu : Polvijärvi
  Joensuu : Nurmes
  Joensuu : Outokumpu
  Joensuu : Siun sote
 • Katulupaa haetaan 21 vrk ennen töiden aloittamista. Työt saa aloittaa, kun katulupa on käsitelty ja hyväksytty. Vuoto- yms. hätätöissä katulupaa on haettava viimeistään aloitusta seuraavana arkipäivänä. Tilapäisiä liikennejärjestelyjä tarvitaan kadulla tehtävien töiden yhteydessä ja tarvittaessa erikoiskuljetuksia varten.
  Yrittäjälle
  Asuminen ja ympäristö
 • Liikunta ja vapaa-aika
 • Liikunta ja vapaa-aika
 • Kulttuuriavustuksia voivat hakea avustusmuodosta riippuen rekisteröidyt yhdistykset, osuuskunnat jotka eivät toimi liiketaloudellisin perustein sekä yritykset.
  Avustukset
 • Kulttuuriavustus on tarkoitettu toimintaan joka edistää yhteisöllisyyttä, vahvistaa vapaaehtoistoimintaa tai aktiivista harrastustoimintaa, sekä lisää hyvinvointia ja kumppanuutta kuntalaisten keskuudessa.
  Avustukset
 • Laboratorion ajanvarauksesta voitte varata ajan näytteenottoon Itä-Suomen laboratoriokeskuksen laboratorioihin. Näytteenottoon tarvitaan lääkärin tai hoitajan etukäteen tekemä laboratoriotutkimuspyyntö tai lähete.
  Joensuu : Kitee
  Joensuu : Tohmajärvi
  Joensuu : Kontiolahti
  Joensuu : Lieksa
  Joensuu : Rääkkylä
  Joensuu : Liperi
  Joensuu : Heinävesi
  Joensuu : Ilomantsi
  Sosiaali- ja terveyspalvelut
  Joensuu : Juuka
  Joensuu : Polvijärvi
  Joensuu : Nurmes
  Joensuu : Outokumpu
  Joensuu : Siun sote
 • Maankäyttöluvat terassien sijoittamiseen.
  Yrittäjälle
  Asuminen ja ympäristö
 • A-mainostelineet, suurmainostaulut (1-5 m2), puistomainospaikat tapahtumille.
  Yrittäjälle
  Asuminen ja ympäristö
 • Maisematyölupa tarvitaan puiden kaatamiseen ja muihin maisemaa muuttaviin maanrakennustöihin asemakaava-alueilla ja rakennuskieltoalueilla.
  Asuminen ja ympäristö
 • Medinet on Siun soten asiakkaille tarkoitettu terveyspalvelu, joka mahdollistaa oman terveyden seurannan ja terveystietojen päivittämisen netissä. Täältä löydät myös omat rokotustietosi.
  Joensuu : Kitee
  Joensuu : Tohmajärvi
  Joensuu : Kontiolahti
  Joensuu : Lieksa
  Joensuu : Rääkkylä
  Joensuu : Liperi
  Joensuu : Heinävesi
  Joensuu : Ilomantsi
  Sosiaali- ja terveyspalvelut
  Joensuu : Juuka
  Joensuu : Polvijärvi
  Joensuu : Nurmes
  Joensuu : Outokumpu
  Joensuu : Siun sote
 • Meluilmoitus tulee tehdä erityisen häiritsevää melua ja/tai tärinää aiheuttavasta toiminnasta tai tapahtumasta. Ilmoitus tulee tehdä esimerkiksi ulkoilmakonsertista ja moottoriurheilutapahtumasta.
  Asuminen ja ympäristö
 • Jos olet tyytymätön sosiaali- tai terveydenhuollon palveluun, hoitoon tai näihin liittyvään kohteluun, voit tehdä asiasta lakisääteisen muistutuksen, johon organisaation tulee vastata kirjallisesti kohtuullisessa ajassa.
  Joensuu : Kitee
  Joensuu : Tohmajärvi
  Joensuu : Kontiolahti
  Joensuu : Lieksa
  Joensuu : Rääkkylä
  Joensuu : Liperi
  Joensuu : Heinävesi
  Joensuu : Ilomantsi
  Sosiaali- ja terveyspalvelut
  Joensuu : Juuka
  Joensuu : Polvijärvi
  Joensuu : Nurmes
  Joensuu : Outokumpu
  Joensuu : Siun sote
 • Liikunta ja vapaa-aika
 • Nuoriso
 • Nuoriso
 • Jos katsot pysäköintivirhemaksua koskevan päätöksen tai maksuvaatimuksen taikka maksun korotuksen aiheettomaksi, sinulla on oikeus 30 päivän kuluessa esittää kirjallinen oikaisuvaatimus pysäköinninvalvojalle.
  Oikaisuvaatimukset
 • Omaolosta löydät sosiaali- ja terveyspalvelut yhdestä paikasta, nopeasti ja esteettömästi, ympäri vuorokauden -vaikka kotisohvalle! Voit arvioida hoidon tarvettasi ja oikeuttasi palveluihin ajasta ja paikasta riippumatta. Omaolon antamat suositukset ovat aina henkilökohtaisia ja ne perustuvat ajantasaisimpaan tieteelliseen näyttöön.
  Joensuu : Kitee
  Joensuu : Tohmajärvi
  Joensuu : Kontiolahti
  Joensuu : Lieksa
  Joensuu : Rääkkylä
  Joensuu : Liperi
  Joensuu : Heinävesi
  Joensuu : Ilomantsi
  Sosiaali- ja terveyspalvelut
  Joensuu : Juuka
  Joensuu : Polvijärvi
  Joensuu : Nurmes
  Joensuu : Outokumpu
  Joensuu : Siun sote
 • Palvelusetelituottajaksi voi hakeutua jatkuvasti. Miunpalvelujen kautta yhdellä hakeutumisella voi hakeutua tuottajaksi useampaan eri palveluun.
  Joensuu : Outokumpu
  Joensuu : Polvijärvi
  Joensuu : Juuka
  Joensuu : Kitee
  Joensuu : Liperi
  Joensuu : Nurmes
  Joensuu : Rääkkylä
  Joensuu : Kitee
  Joensuu : Tohmajärvi
  Joensuu : Kontiolahti
  Joensuu : Lieksa
  Joensuu : Rääkkylä
  Joensuu : Liperi
  Joensuu : Heinävesi
  Joensuu : Ilomantsi
  Sosiaali- ja terveyspalvelut
  Joensuu : Juuka
  Joensuu : Polvijärvi
  Joensuu : Nurmes
  Joensuu : Outokumpu
  Joensuu : Kontiolahti
  Joensuu : Tohmajärvi
  Yrittäjälle
  Joensuu : Ilomantsi
  Joensuu : Siun sote
 • Tulenteosta on tehtävä ilmoitus pelastuslaitokselle, mikäli siitä syntyy merkittävää savua (pelastuslaki 8§). Muun muassa olkien ja hakkuujätteiden polttamisesta katsotaan syntyvän lain tarkoittama merkittävä savu.
  Joensuu : Siun sote
  Asuminen ja ympäristö
  Sosiaali- ja terveyspalvelut
  Joensuu : Heinävesi
  Joensuu : Heinävesi
  Joensuu : Nurmes
  Joensuu : Tohmajärvi
  Joensuu : Rääkkylä
  Joensuu : Polvijärvi
  Joensuu : Liperi
  Joensuu : Kitee
  Joensuu : Juuka
  Joensuu : Lieksa
  Joensuu : Rääkkylä
  Joensuu : Ilomantsi
  Joensuu : Kitee
  Joensuu : Kontiolahti
  Joensuu : Outokumpu
  Joensuu : Lieksa
  Joensuu : Liperi
  Joensuu : Juuka
  Joensuu : Polvijärvi
  Joensuu : Tohmajärvi
  Joensuu : Kontiolahti
  Joensuu : Nurmes
  Joensuu : Outokumpu
  Joensuu : Ilomantsi
 • Voit varata aikoja esimerkiksi terveyskeskuksen pyytämiin luiden ja keuhkojen perusröntgentutkimuksiin.
  Joensuu : Kitee
  Joensuu : Tohmajärvi
  Joensuu : Kontiolahti
  Joensuu : Lieksa
  Joensuu : Rääkkylä
  Joensuu : Liperi
  Joensuu : Heinävesi
  Joensuu : Ilomantsi
  Sosiaali- ja terveyspalvelut
  Joensuu : Juuka
  Joensuu : Polvijärvi
  Joensuu : Nurmes
  Joensuu : Outokumpu
  Joensuu : Siun sote
 • Pysyvän putken, johdon, kaapelin tai muun laitteen, rakenteen tms. sijoittamisesta katu- tai muulle yleiselle alueelle tai sen ylä- tai alapuolelle.
  Yrittäjälle
  Asuminen ja ympäristö
 • Voit antaa vapaamuotoista palautetta omasta tai läheisesi saamasta hoidosta tai palvelusta sekä muista Siun soteen kuuluvista palveluista ja toiminnasta.
  Joensuu : Kitee
  Joensuu : Tohmajärvi
  Joensuu : Kontiolahti
  Joensuu : Lieksa
  Joensuu : Rääkkylä
  Joensuu : Liperi
  Joensuu : Heinävesi
  Joensuu : Ilomantsi
  Sosiaali- ja terveyspalvelut
  Joensuu : Juuka
  Joensuu : Polvijärvi
  Joensuu : Nurmes
  Joensuu : Outokumpu
  Joensuu : Siun sote
 • Liikunta ja vapaa-aika
 • Tapahtuman järjestämiseen tarvitaan maanomistajan myöntämä tapahtumalupa. Tapahtumalupa tulee hakea hyvissä ajoin ennen tapahtumaa.
  Yrittäjälle
  Asuminen ja ympäristö
 • Voit varata ajan terveysasemalle joko soittamalla tai verkkoajanvarauspalvelussa. Verkkoajanvarauspalvelussa voit varata ajan sairaanhoitajalle esimerkiksi, jos kyseessä on flunssa, vatsatauti, iho-oireet, pienet vammat tai tarvitset rokotuksia.
  Joensuu : Kitee
  Joensuu : Tohmajärvi
  Joensuu : Kontiolahti
  Joensuu : Lieksa
  Joensuu : Rääkkylä
  Joensuu : Liperi
  Joensuu : Heinävesi
  Joensuu : Ilomantsi
  Sosiaali- ja terveyspalvelut
  Joensuu : Juuka
  Joensuu : Polvijärvi
  Joensuu : Nurmes
  Joensuu : Outokumpu
  Joensuu : Siun sote
 • Potilaalla on oikeus saada kopioita potilasasiakirjoistaan. Asiakirjakopioita voi pyytää käynnin yhteydessä tai kirjallisella pyynnöllä.
  Joensuu : Kitee
  Joensuu : Tohmajärvi
  Joensuu : Kontiolahti
  Joensuu : Lieksa
  Joensuu : Rääkkylä
  Joensuu : Liperi
  Joensuu : Heinävesi
  Joensuu : Ilomantsi
  Sosiaali- ja terveyspalvelut
  Joensuu : Juuka
  Joensuu : Polvijärvi
  Joensuu : Nurmes
  Joensuu : Outokumpu
  Joensuu : Siun sote
 • Liikunta ja vapaa-aika
 • Joensuu : Kitee
  Joensuu : Tohmajärvi
  Joensuu : Kontiolahti
  Joensuu : Lieksa
  Joensuu : Rääkkylä
  Joensuu : Liperi
  Joensuu : Heinävesi
  Joensuu : Ilomantsi
  Sosiaali- ja terveyspalvelut
  Joensuu : Juuka
  Joensuu : Polvijärvi
  Joensuu : Nurmes
  Joensuu : Outokumpu
  Joensuu : Siun sote
 • Vapaaksi ilmoitettuja tontteja voit hakea ympäri vuoden. Erilliset tonttien hakuajat keskittyvät vuosittain pääasiassa syksylle ja keväälle. Katso ajantasaisin tonttitilanne karttapalvelusta.
  Asuminen ja ympäristö
 • Kotipalvelujen tukipalveluilla tarkoitetaan esimerkiksi ateria-, vaatehuolto-, siivous-, kylvetys-, ja saattajapalveluja sekä sosiaalista kanssakäymistä edistäviä palveluja. Kotipalvelutuottajaksi voi ilmoittautua jatkuvasti.
  Joensuu : Nurmes
  Joensuu : Tohmajärvi
  Joensuu : Outokumpu
  Joensuu : Juuka
  Joensuu : Polvijärvi
  Joensuu : Rääkkylä
  Joensuu : Kontiolahti
  Joensuu : Kitee
  Joensuu : Liperi
  Joensuu : Ilomantsi
  Joensuu : Kitee
  Joensuu : Tohmajärvi
  Joensuu : Kontiolahti
  Joensuu : Lieksa
  Joensuu : Rääkkylä
  Joensuu : Liperi
  Joensuu : Heinävesi
  Joensuu : Ilomantsi
  Sosiaali- ja terveyspalvelut
  Joensuu : Juuka
  Joensuu : Polvijärvi
  Joensuu : Nurmes
  Joensuu : Outokumpu
  Yrittäjälle
  Joensuu : Siun sote
 • Jos sinulla on sellaisia erityisiä menoja, joita perustoimeentulotuki ei kata, kunnan sosiaalitoimisto voi myöntää täydentävää toimeentulotukea tai ehkäisevää toimeentulotukea harkintansa ja voimassa olevan ohjeistuksen mukaisesti.
  Joensuu : Kitee
  Joensuu : Tohmajärvi
  Joensuu : Kontiolahti
  Joensuu : Lieksa
  Joensuu : Rääkkylä
  Joensuu : Liperi
  Joensuu : Heinävesi
  Joensuu : Ilomantsi
  Sosiaali- ja terveyspalvelut
  Joensuu : Juuka
  Joensuu : Polvijärvi
  Joensuu : Nurmes
  Joensuu : Outokumpu
  Joensuu : Siun sote
 • Liikunta ja vapaa-aika
 • Vapautus vesijohtoon ja/tai viemäriverkostoon voidaan myöntää vesihuoltolain 10 §:n mukaisin perustein. Vapautushakemuksessa on oltava selvitys jätevesijärjestelmästä ja tutkimustulos talousveden laadusta.
  Asuminen ja ympäristö
 • Koulu ja päivähoito
 • Vesimittarin lukema on ilmoitettava toimittajalle vähintään kerran vuodessa. Lukeman perusteella tehdään tasauslasku ja uusi vuosikulutusarvio.
  Asuminen ja ympäristö
 • Koulu ja päivähoito
 • Voit hakea yksityistieavustusta, mikäli avustuksen saannin ehdot täyttyvät. Ehtona on, että tielle on perustettu yksityistielain (358/1962) mukainen tiekunta ja että tie on pysyvän asutuksen käyttämä tie.
  Asuminen ja ympäristö
  Avustukset