Asuminen ja ympäristö

Asumiseen ja ympäristöön liittyvät sähköiset palvelut. Ilmoita vesimittarilukema, tee meluilmoitus tai hae asumisoikeuden järjestysnumeroa.

Ilmoitukset ja hakemukset

Asumisoikeuden järjestysnumerohakemus

Hakemus käytöstä poistetun öljysäiliön jättämiseksi maahan

Hakkuutähteiden keräyslupahakemus

Jätevesijärjestelmän korjauksen jatkoaikahakemus

Katulupa ja tilapäiset liikennejärjestelyt

Katulupaa haetaan 21 vrk ennen töiden aloittamista. Työt saa aloittaa, kun katulupa on käsitelty ja hyväksytty. Vuoto- yms. hätätöissä katulupaa on haettava viimeistään aloitusta seuraavana arkipäivänä. Tilapäisiä liikennejärjestelyjä tarvitaan kadulla tehtävien töiden yhteydessä ja tarvittaessa erikoiskuljetuksia varten.

Maa-ainesten kotitarveottoilmoitus

Maankäyttölupa

Maankäyttöluvat terassien sijoittamiseen.

Mainosluvat

A-mainostelineet, Suurmainostaulut (1-5 m2), Puistomainospaikat tapahtumille

Meluilmoitus

Risujenpolttoilmoitus

Merkittävää savua tuottavasta tulenteosta on tehtävä ilmoitus pelastuslaitokselle. Tee ilmoitus sähköisesti ennen polton aloitusta. Ilmoitus ei vaadi rekisteröitymistä palveluun.

Sijoittamissopimus

Pysyvän putken, johdon, kaapelin tai muun laitteen, rakenteen tms. sijoittamisesta katu- tai muulle yleiselle alueelle tai sen ylä- tai alapuolelle.

Tapahtumalupa

Tonttihaku

Valvontailmoitus - varastointi aumassa

Vapautushakemus vesihuoltolaitoksen vesijohtoon ja/tai viemäriin liittämisestä

Vesimittarilukeman ilmoituskortti