Palaa sivulle
Takaisin

Palvelusetelituottajaksi hakeutuminen

Palvelusetelituottajaksi hakeutuminen

Palvelusetelituottajaksi voi hakeutua jatkuvasti ja yhdellä hakeutumisella voi hakeutua palvelusetelituottajaksi useampaan eri palvelusetelipalveluun. Palveluun tunnistaudutaan sähköisesti Suomi.fi- palvelun kautta.

Ennen hakeutumista palveluntuottajan tulee tutustua huolellisesti palvelusetelisääntökirjaan, joka koostuu kahdesta osasta: yleinen osa ja palvelukohtainen osa. Palveluntuottaja sitoutuu palvelusetelisääntökirjoissa mainittuihin ehtoihin ja velvoitteisiin palvelusetelituottajaksi hyväksyttäessä. Palveluntuottajalla tulee olla kaikki vaadittavat lakisääteiset sekä palvelukohtaiset liitteet hakeutuessaan palveluntuottajaksi.

Mikäli palveluntuottaja hakeutuu kotihoidon tukipalvelun ja/tai henkilökohtaisen avun palvelusetelipalveluun, tulee palveluntuottajan olla hyväksytty Siun soten tukipalvelurekisterissä ennen kuin palvelusetelihakemusta voidaan aloittaa tarkastamaan. Mikäli palveluntuottaja ei ole tukipalvelurekisterissä, tulee palveluntuottajan hakeutua tukipalvelurekisteriin Miunpalvelut.fi- asiointipalvelussa. Hyväksymisestä tehdään erillinen päätös. Hyväksynnän jälkeen palvelusetelihakemus kotihoidon tukipalvelun ja/tai henkilökohtaisen avun palvelusetelin osalta voidaan tarkastaa. Lisätietoja Siun soten tukipalvelurekisteristä.

Palvelusetelillä tuotettavan palvelun edellytys on, että palveluntuottaja on hyväksytty Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ylläpitämään yksityisten palvelujen antajien rekisteriin tai Siun soten ylläpitämään tukipalvelurekisteriin.